Birocraţie redusă pentru cei care locuiesc sau lucrează în alt stat UE


Regulamentul privind documentele oficiale (Regulamentul 2016/1191), care a fost adoptat la 6 iulie 2016 și care se aplică în toate țările UE începând cu 16 februarie 2019, simplifică circulația anumitor documente oficiale. Înainte de adoptarea regulamentului menționat, pentru a putea prezenta un document oficial într-o altă țară a UE era necesară o ștampilă de atestare a autenticității documentului (și anume apostila). De multe ori era, de asemenea, necesar să se prezinte o copie certificată și o traducere a documentului oficial respectiv. Regulamentul anulează o serie de proceduri birocratice:

  • documentele oficiale (de exemplu, un certificat de naștere, un act notarial privind căsătoria, o hotărâre judecătorească) și copiile certificate ale acestora, eliberate de autoritățile unei țări din UE, trebuie să fie acceptate ca fiind autentice de către autoritățile unei alte țări din UE fără să fie necesară ștampila de atestare a autenticității (și anume, apostila);

  • regulamentul elimină obligația de a prezenta, alături de documentul oficial în original, copia certificată. Atunci când o țară din UE permite prezentarea unei copii certificate a documentului oficial în locul originalului, autoritățile acelei țări din UE trebuie să accepte copia care a fost certificată în țara din UE în care a fost emis documentul oficial;

  • regulamentul elimină, de asemenea, obligația prezentării unei traduceri a documentului oficial. Atunci când documentul oficial nu este redactat într-una dintre limbile oficiale ale țării din UE care solicită documentul, cetățenii pot solicita autorităților un formular standard multilingv, disponibil în toate limbile UE. Acest document se poate atașa la documentul lor oficial, astfel încât să nu fie nevoie de traducere. Atunci când un cetățean prezintă un document oficial însoțit de un formular standard multilingv, autoritatea care primește documentul poate solicita traducerea documentului oficial respectiv numai în situații excepționale. Întrucât nu toate formularele standard multili