Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români cu domiciliul în România


În rândurile următoare va prezentăm procedura și actele necesare pentru obținerea pașaportului simplu electronic, de către cetățenii români cu domiciliul în România, prin intermediul Secției Consulare a Ambasadei României în Marea Britanie. Informațiile sunt preluate de pe site-ul oficial al Ambasadei. Cetăţenii români adulți

Depunerea cererii:

  • Personal, în România, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din judeţul de domiciliu.

  • Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Londra - dacă vă aflaţi în Marea Britanie şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare, de preferat, prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa www.econsulat.ro sau la sediul Secției Consulare. Prezenţa personală la Secţia Consulară a solicitanţilor este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale. Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei este necesară vestimentaţie de culoare închisă. La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină

Documente necesare:

  • Formular cerere servicii consulare

  • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original. În cazul în care buletinul sau cartea de identitate au expirat sau urmează să expire în următoarele 90 de zile, puteţi solicita Secției Consulare autentificarea unei procuri pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate sau a unei cărţi de identitate provizorii. Aceste documente se eliberează doar în România. Cartea de identitate trebuie să fie valabilă atât la depunerea cererii cât și la ridicarea pașaportului. Cei care și-au schimbat numele, indiferent de modalitate (căsătorie, divorț, pe cale administrativă) trebuie să obțină mai întâi o nouă carte de identitate cu noul nume.

  • Paşaportul anterior, dacă este cazul, în original şi copie În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, însoțită de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat. Pierderea paşapo