Titlul de călătorie


Titlurile de călătorie sunt documente care permit posesorului – cetățean român major sau minor, să călătorească în România. Titlurile de călătorie vor putea fi eliberate pentru o perioadă de 30 de zile, se eliberează celor care trebuie să călătorească în România în maxim 10 zile lucrătoare (2 săptămâni). Eliberarea titlurilor de călătorie se face fără programare prealabilă și gratuit, în aceeași zi. Documente necesare pentru titlul de călătorie pentru adulţi: - Cartea de identitate și / sau pașaportul expirat(dacă sunt disponibile) – original și xerocopie; În cazul declarării furtului C.I. / paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, original și xerocopie; Pierderea paşaportului / cărții de identitate se declară personalului consular, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie (formular/declarație pierdere); In cazul distrugerii C.I. / paşaportului, se va prezenta documentul distrus sau deteriorat. - Un document cu fotografie, care sa dovedească identitatea (de ex. carte de alegător, permis de conducere auto românesc, livret militar) sau cel puţin să cunoaşteţi codul numeric personal - 2 fotografii tip pașaport recente ale solicitantului, pe fundal alb - document justificativ printat privind plecarea în România în maxim 10 zile (bilet avion, rezervare bilet autocar/ferry/euro tunel, etc.) - FORMULAR / CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI TITLU DE CĂLĂTORIE – pentru a reduce timpii de așteptare dacă aveți posibilitatea, descărcați formularul și completați-l fără să îl semnați. De asemenea, formularul va poate fi pus la dispoziție de către funcționarii consulari gratuit. Documente necesare pentru titlul de călătorie pentru minori: - Certificatul de nastere românesc al minorului sau certificatul de naștere britanic (forma lungă, cu scris negru, pe care apar părinții) legalizat cu Apostilă, conform Convenției de la Haga, de Foreign and Commonwealth Office, original și xerocopie. ATENŢIE! Nu sunt valabile certificatele de naştere în care nu au fost trecuţi părinţii. Pentru informații privind obținerea Apostilei pe certificatul de naștere click pe link https://www.gov.uk/get-document-legalised - Cărțile de identitate și / sau pașapoartele valabile ale ambilor părinți – original și o xerocopie. Părintele cetățean român care nu are CI sau pașaport valabil va solicita, de asemenea, eliberarea unui titlu de călătorie; - Pașaportul expirat al minorului (dacă este cazul) – original sau o xerocopie;In cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, original și xerocopie. Pierderea paşaportului se declară la sediul Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie. In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta documentul distrus sau deteriorat. - FORMULAR / CERERE ELIBERARE TITLU DE CĂLĂTORIE/ PAŞAPORT (minor sub 14 ani) sau